Sujet ass den europäeschen Accès zum Weltall. Dobäi geet et ëm d'Observéiere vum Klimawandel, sécher Kommunikatioun a séier Reaktiounen op Krisen.

Dernieft solle 4 bis 6 nei Astronaute presentéiert an de Budget vun der europäescher Weltraumagence ESA ugeholl ginn.

18,6 Milliarden Euro si fir déi nächst 3 Joer geplangt.

Lëtzebuerg ass duerch den Minister Fayot vertrueden.