Et ass déi 1. Demande am Kader vum Plang fir d'Reprise an d'Resilienz, dee sech an den europäesche Relance-Programm "Next Generation EU" aschreift.

Dee Programm huet e Budget vu 750 Milliarden Euro. Déi ganz Subventiouns-Enveloppe fir Lëtzebuerg gesäit hei 82,7 Milliounen Euro vir. D'Lëtzebuerger Demande betrëfft Reformen am Beräich Kompetenzen, Klima, Gesondheet a Lutte géint de Blanchiment. Och Investissementer am Domän Digitaliséierung si virgesinn. D'Ufro vu Lëtzebuerg gëtt elo vun der EU-Kommissioun evaluéiert.