Et wier eng Allianz mat Italien, Polen an Tschechien, déi Exceptioune fir syntheeteschen, klimaneutrale Sprit fuerderen.

Déi europawäit Diskussioun ronderëm en Enn vum Verbrenner-Motor geet weider. Eng Allianz vu Länner, déi do net wëlle matmaachen, ass amgaang sech ze forméieren, ënnert der Initiativ vun Däitschland.

Italien, Polen an Tschechien hätten dem Ressort-Minister Wissing schonn hire Support zougesot, dass si gär eng europawäit Ausname-Reegelung hätten. Nämlech dass Motoren, déi mat syntheeteschem, klimaneutrale Sprit lafen, weider erlaabt bleiwen, och no 2035.

E formellen Accord soll nach dës Woch op enger Reunioun vun den EU-Ëmweltministere festgehale ginn. Do huet Däitschland awer e Problem. Déi gréng Ministesch Steffi Lemke wëll dee Plang vun hirem Regierungskolleeg nämlech net ënnerstëtzen.