Et ass eng reliéis Traditioun a Russland duerch en Äis-Pool ze schwammen. De Veräin "Walruses of the Capital" huet doraus eng Competitioun gemaach.