D'Christina Roulling huet eis dës Foto erageschéckt.