Den Domingos Oliveira huet dës Foto vun engem Panneau, deen zu Conter opgestallt gouf, gemaach.