Wann et méi kal dobausse gëtt, ass d'Déierewelt héchst aktiv, fir sech ideal op de Wanter an esou op d'Iwwerliewen, virzebereeden.