De Coureure war et ze geféierlech, fir ënnert deene Konditioune weiderzefueren. Dowéinst hu si op der zweeter Etapp d'Course kuerzerhand ofgebrach.