Zesumme mat der Maison Relais an zwou Crèchen an engem Veräin goufe dëse Bam opgeriicht. Fotoe vum Karin Blasen-Reinesch