Eisebunnsmaterial aus der Lëtzebuerger Industriekultur ass de Weekend an een Depot um Belval transportéiert ginn, fir hei restauréiert ze ginn.