Nach ass et zu Lëtzebuerg wanterlech kal an et ass moies gefruer.