Bei engem Trëppeltour laanscht d'Meesebuerger Schlass e Sonndeg huet d'RTL-Lieserin Christiane Kass-Jung profitéiert an d'Gebai am Wanterkleed festgehalen.