Bei Sao Paolo hunn zwee Jugendlecher an enger Schoul 5 Kanner, een Employé an dono sech selwer erschoss.

17 Persoune goufe blesséiert.

Iwwert d'Hannergrënn ass nach näischt gewosst.