Am Virfeld vun de Feierlechkeete goufen an der italienescher Haaptstad Show-Kämpf, déi u réimesch Gladiatorekämpf erënneren, organiséiert.