Schold un dëser Situatioun sollen virun allem international Handelskonflikter sinn.

Déi däitsch Wirtschaft wiisst däitlech méi lues. D'Croissance louch 2019 just nach bei 0,6%. Dat deelt dat statistescht Bundesamt mat.

2018 waren et nach 1,5%. 2017 gouf et nach e Wuesstem vun 2,5%.