Dat mellt de Volksfreund. Et gouf, wéi et heescht, kee verwonnt an och de Schued soll sech a Grenzen halen.

Well et awer zu enger gréisserer Dampentwécklung koum, sollen d'Leit vu ronderëm d'Dieren an d'Fënsteren zoumaachen.

Den Damp huet een och zu Waasserbëlleg gesinn.