Bei eisen däitschen Noperen huet d'Parlament Feu vert fir d'Aféieren op den 1. Januar vun enger Grondrent ginn.

Domadder sollen déi kleng Pensioune vun 1,3 Millioune Leit opgebessert ginn. Konditioun ass, dass d'Leit 33 Joer kotiséiert hunn. De Käschtepunkt gëtt pro Joer op bis zu 1,6 Milliarden Euro geschat.