Am weltberüümte Wäigebitt Nappa Valley hunn eng 35.000 Leit mussen evakuéiert ginn, déi riskéiert hunn, vun de Flamen agespaart ze ginn.

Bal 5000 Hektar Bësch a Gestrëpps wieren an där Regioun scho verbrannt, duerch e Feier, dat eréischt viru Kuerzem ugaange wier.

Iwwer 1000 Pompjeeën sinn am Asaz, mat Hëllef vun enger Dosen Läschfligeren.