Dass Fachpersonal net dierf sachlech iwwert Ofdreiwungen informéieren, wier "absurd", esou de Justizminister Marco Buschmann vun der FDP.

De Bundestag huet decidéiert, dat sougenannte "Reklamm-Verbuet" fir Ofdreiwungen ofzeschafen.

Bis ewell ass et an Däitschland duerch de Paragraf 219a nämlech net erlaabt, dass Cabineten op hirem Internetsite zum Beispill iwwer Avortementer informéieren.

D'Unioun an d'AfD hunn dogéint gestëmmt an argumentéiert, d'Liewe vum ongebuerene Kand wëllen ze schützen. Fir d'Ofschafe vun dësem Paragraf hunn d'Ampel-Koalitioun an Déi Lénk gestëmmt.

De Justizminister Marco Buschmann (FDP) sot, et wier absurd, dass Fachpersonal net dierft sachlech iwwer Ofdreiwungen informéieren. Et soll een deemno net dofir strofrechtlech kënne poursuivéiert ginn.