Bis Ugangs nächster Woch, den 12. Dezember also, ass zu Dubai déi grouss Klimakonferenz, fir de Klimawandel an d'Äerderwiermung an de Grëff ze kréien.

Et ass zum Deel en internationale Rendezvous mat vill Hypokrisie, dat ass d'Kritik vun der ASTM, der Aktioun fir Solidaritéit mat der drëtter Welt.

ASTM vs COP28 / Reportage Jean-Marc Sturm

D'ASTM huet virun allem de System vun der C02-Compensatioun am Viséier. Et geet do graff resuméiert drëm, dass räich Länner oder grouss Konzerner sech fir en Apel an e Stéck Brout zum Beispill enorm grouss Surface Bësch an der drëtter Welt kropen. Beem, déi massiv C02 späicheren, ee Stockage, dee sech déi räich Länner oder d'Konzerner da fir sech selwer zegutt schreiwen a benotzen, fir selwer keng weider Efforte bei der Reduktioun vun den C02-Emissiounen ze maachen.

Et ass ee Geschäft, dat an den nächst Joren, esou gëtt geschat, ee Gewiicht vu bis zu 50 Milliarden Dollar schwéier gëtt. Eng nei Profitquell also. D'arabesch Emiraten zum Beispill hunn um afrikanesche Kontinent eng Fläch esou grouss wéi Groussbritannien am Viséier, fir CO2 ze kompenséieren.

ASTM, esou de Coordinateur générale Michaël Lucas, weist mam Fanger drop, dass iwwert dee Wee awer keen C02 manner ausgestouss gëtt.

Dramatesch wier dann awer och virun allem, dass et eng nei Form vu Kolonialismus ass. D'Länner aus der drëtter Welt géifen nach emol geplëmmt ginn an d'Substanz geholl kréien, fir déi eegen Entwécklung, dat zu Gonschte vun der Konsumspiral an de räiche Länner.