An der neier Hal "am Pëtz" zu Wegdichen. Mat 1.350 Jippelcher.

Samschdes ass op vun 9.30 bis 18 Auer, sonndes vun 9.30 bis 17 Auer.