Aneschters, wéi erwaart, konnt d’Stad Lëtzebuerg hir Konten op den 30. Abrëll mat engem positive Resultat ofschléissen.

Wann een ugangs an de Budgetsprevisioune vun enger Perte vun ëmmerhi ronn 87 Milliounen ausgaange war, krut d’Finanzkommissioun den Donneschdeg den Owend elo um Knuedler e Benefice vu 47 Millioune presentéiert.