Den 8. Juli stëmmt de Stater Gemengerot iwwer d'Renaturéierung vun der Péitruss of.

Dëse Projet steet wuel scho laang am Raum, gewosst ass awer kaum eppes driwwer.

Wat geschitt mam Dall, mat der Natur, de Beem, wann d'Péitruss aus hirem Bëtongs-Bett erausgelooss gëtt? Wéi gesinn d'Aarbechten aus? Dat froe sech d'Stater a waarden op Explikatiounen. Den Hollerecher Interesseveräin huet esouwuel der Buergermeeschtesch an dem Schäfferot geschriwwen, wéi och dem Ëmweltministère, dat mam Resultat, dass no engem Joer ëmmer nach keng Äntwerten do wieren, erkläert d'Jelena Lemmer vum Syndicat d'Intérêts vun Hollerech.

AUDIO: D'Jelena Lemmer vum Syndicat d'Intérêts vun Hollerech

Et hätt een de Masterplang eemol kuerz gesinn, awer et wier een u sech net als Awunner convoquéiert ginn, fir dat ze kucken. Vum Ministère krut ee gesot, dass et un de Gemeng wier, d'Bierger ze informéieren, dat wier bis elo awer nach net geschitt. De Vott ass an enger Woch an deemno wier et elo definitiv un der Zäit, fir d'Bierger mat an d'Boot ze huelen.

En Dënschdeg kritt déi zoustänneg Kommissioun an der Stad de Projet presentéiert, de Vott am Stater Conseil ass wéi gesot den 8. Juli.