Wéi d'Autoritéite mellen, soll aus renge Precautiounsmesuren keen Drénkwaasser gedronk ginn.

Wéi d'Autoritéite mellen, sollen d'Awunner vun Eppelduerf (Ärenzdallgemeng) fir den Ament keen Drénkwaasser bei sech consomméieren. Dat Ganzt soll eng reng preventiv Mesure sinn.