122.273 Leit hunn op den 31. Dezember 2019 an der Stad Lëtzebuerg gewunnt, datt sinn der iwwer 3.000 méi wéi nach am Joer virdrun.

AUDIO: City Breakfast / Rep. Claudia Kollwelter (22.1.2020)

D'Stad ass deemno nees gewuess, dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch um 1. City Breakfast vum Joer betount. An der Stad wunne Leit aus net manner wéi 164 verschiddenen Nationalitéiten. A vun deenen iwwer 122.000 Leit, déi an der Stad wunnen, sinn 29% Lëtzebuerger an 71% hunn eng aner Nationalitéit.

Déi Mixitéit bréngt natierlech och vill verschidde Sproochen mat sech, an an deem Kontext ënnerstëtzt d'Stad Lëtzebuerg vun Ufank Februar un de "Café des Langues" vun der Asti an dem Syndicat Eech-Dummeldeng-Weimerskierch. Wann de Projet Succès hätt, kéint d'Stater Buergermeeschtesch sech virstellen, deen och op aner Quartieren auszebauen.

Lydie Polfer: "Do wäerte verschidden Dëscher sinn, wou een op eng dekontraktéiert Aart a Weis ka schwätzen an dat, wat ee vläicht a Sproochecoursen geléiert huet, praktizéieren."

Anere Sujet e Mëttwoch de Moien war dann och de Park vum Ban de Gasperech, wou d'Aarbechten Ufank Februar ufänke wäerten. Mat 16 Hektar wäert dat de gréisste Park vun der Stad Lëtzebuerg ginn. D'Aarbechte solle +/- 2 Joer daueren.

A Punkto Mobilitéit gouf annoncéiert, datt aus der sougenannter "Info-Box" den "Infobus" gëtt, deen aus der Rue des Bains op d'Place d'Armes wäert plënneren. Vum 1. Mäerz u wäert deen dann operationell sinn, zäitgläich mam gratis ëffentlechen Transport. Hei kritt een dann all méiglech Informatiounen iwwert de Busreseau, respektiv et kann ee Saache reklaméieren. Am Laf vum Joer wäert d'Stad Lëtzebuerg donieft och 25 Busser kréien, déi zu 100% elektresch fueren.

Patrick Goldschmidt, Mobilitéitsschäffen: "Dat si Busser, déi eng Autonomie hu vu bis zu 200 Kilometer. Et muss ee wëssen, datt déi Elektro-Hybrid, déi mer elo haten, vun 2014, déi 6 bis 7 Kilometer konnte maachen an de Rescht am Diesel fueren. Déi hei hunn den Avantage, datt se esouwuel op der Streck, wéi och am "Tramsschapp" zu Hollerech kënnen opgeluede ginn."

Nom Feier am Mee zejoert an der Brasserie Guillaume um Knuedler huet d'Lydie Polfer ënnerstrach, datt, wann alles leeft wéi et soll, de Restaurant am Juni dëst Joer seng Dieren rëm kann opmaachen.