E Méindeg hunn déi Responsabel vu Reisduerf gemellt, dass d'Drénkwaasser an der ganzer Gemeng nees ka gedronk ginn.

D'Waasser-Reserv gouf mat Chlor behandelt, fir de Pollutioun entgéintzewierken.