Um Geesseknäppchen hunn d'Fuerscher hier deels revolutionär Projete virgestallt.

Vu sech selwer desinfizéierende Klenschen iwwer revolutionär nei Stroossen, déi de Motor am Auto sollen ersetze bis zu enger App, déi de Studente bei der Organisatioun vun hirem Studium hëlleft. Déi verschidde Projete vun de jonke Fuerscher si ganz ënnerschiddlech, ma héichinteressant!