Et ass d'Rechnung ouni de Wiert gemaach, an deem Fall ouni eng Steier, nämlech d'Ëmsazsteier vum Enregistrement ...

D'Alzenger Oktoberfest ass an de leschte Jore wuel einfach ze vill grouss gi fir déi relativ kleng Asbl, déi hannert der Organisatioun steet. Op alle Fall wäert et eng Editioun 2017 vum beléifte Fest net ginn. De finanziellen Opwand wär ze grouss, d'Personal ze knapps an d'Steieren ze héich, war vum Organisateur als Grënn fir den Ausfall genannt ginn. Wat dem Businessmodell Oktoberfest als Asbl seng Limitte sinn, dat huet de Ben Frin fir RTL nogefrot.

Wann eng Asbl e Fest organiséiert an do Iessen a Gedrénks verkeeft, da gëtt et dacks vum Enregistrement toleréiert, dass keng TVA op deenen entspriechende Recettë muss bezuelt ginn, wann den Ëmsaz vun dem Fest a Relatioun mat der Gréisst vun der Asbl an där hirer Aktivitéit ass.

Ass d'Asbl kleng, den Ëmsaz awer enorm, dann ass eng TVA op Iessen a Gedrénks an d'Staatskeess ze bezuelen. Dat ass zanter leschtem Joer och de Fall bei der Asbl Päerdsfrënn Uelzechtdall Hesper, déi nieft dem Piccobello Fuesbal och d'Oktoberfest zu Alzeng organiséiert hat. Ze vill kommerziell, sot den Enregistrement a freet elo fir déi lescht Joren TVA um Ëmsaz. Dozou kommen déi ëmmer méi héich Käschte fir den Opwand.

D'Resultat: 2017 bleift d'Liedersbox an den Dirndl dowéinst zu Alzeng am Schaf. Dass ee mam Oktoberfest wuel ze vill grouss gesinn huet, mengt och den Organisateur.

2018 soll et nees en Oktoberfest zu Alzeng ginn, dat steet haut scho fest.