An der Stad Lëtzebuerg ginn et gläich e puer Ëmwelt-Dossieren, déi och politesch ëmstridde sinn.

Een dovunner ass déi geplangte Bebauung vum natur- a kultur-historesche Site genannt Schëtter Marjal. Fir dat 10 Hektar grousst Areal um Kierchbierg war am Kader vum Stater Bebauungsplang e PAP ausgeschafft ginn, mat iwwer 500 nei Wunnengen, déi hei entstoe sollen. Dat war d'Rechnung ouni de Wiert gemaach.

Awunner a Mouvement Ecologique si Stuerm dergéint gelaf, esou datt de Projet vun de Gemengeresponsabel drastesch verklengert gouf. Et gëtt also an Zukunft awer drop gebaut, ma méiglech am Respekt vun der Natur.

D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer präziséiert, datt d'Fläch, wou ka gebaut ginn, vill méi kleng wier an do, wou Biotopen sinn, wier geschützt an do géif och geschützt bleiwen.

Sollt deen neie PAP am Laf vun deene nächste Joren net duerchzesetze sinn, esou wär dat der Buergermeeschtesch no och net schlëmm, Wunnraum, deen dréngend gebraucht gëtt, géif dann an e puer Joer op anere Plazen realiséiert: Wann de Stadion op der Areler Strooss net méi do wier, d'Pompjeeëskasär an de Recyclingzenter net méi do wieren, géif et nach eng ganz Rei Méiglechkeeten.