An der zweeter a leschter Table ronde vun RTL Radio Lëtzebuerg geet e ëm d'Thema "Sozial Chargë vun de Gemengen – en Defi?! (Aarmut, sozial Schichten…)".

Am Mëttelpunkt vun dëser Table ronde stinn déi sozial Chargë fir d'Gemengen an d'Defisen, déi domat verbonne sinn. Mat de Vertrieder vun deene verschiddene Parteie schwätze mer iwwert déi sozial Inegalitéiten tëscht de Gemengen, wat bedeit dat fir de Wunnengsmaart a wat ännert duerch d'Reform vun de Gemengefinanzen.

Déi zweet a lescht offiziell Table ronde ass e Sonndeg vun 11 bis 12 an ass an der Rediffusioun Owes no 20 Auer.

AUDIO: 2. offiziell Table ronde/Jean-Marc Sturm a Corinne Folscheid

Mat dobäi:

De Christian Kmiotek, Lëscht 1 Déi Gréng
D'Taina Bofferding, Lëscht 2 LSAP
De Christian Weis, Lëscht 3 CSV
De Gilles Baum, Lëscht 4 DP
De Michel Baum, Michel Lemaire ADR
D'Patrizia Arendt, Déi Lénk

Moderatioun: Corinne Folscheid a Jean-Marc Sturm.