Vill Educateure sinn net zefridden, an den normale Schoulbetrib integréiert ginn ze sinn. D'Kanner aus der Ediff ginn hirer Meenung no vernoléissegt.

All d'Stonnen an der Grondschoul sinn assuréiert, dat sot um Donneschdeg de Moien den Educatiounsminister Claude Meisch de Kollege vu Radio Lëtzebuerg.

Domat wier ee Schantjen, dee fir vill Opreegung gesuergt hat, ofgedeckt, ma am vaste Beräich vun der Educatioun sinn domat awer nach net all Problemer geléist oder Froe beäntwert.

Fir d'Rentrée goufen 169 Educateuren aus der "Education Differenciée" ofgezunn, fir an de normale Schoulbetrib integréiert ze ginn, housch et um Donneschdeg den Owend an engem Reportage op RTL Télé Lëtzebuerg an duerno op RTL.lu. Iwwer dee "Switch" sinn d'Educateuren alles, mä net zefridden.

Am Video-Reportage koum d'Sandy Goedert, eng experimentéiert Educatrice graduée, déi zanter 18 Joer an der Ediff, der Education differenciée, schafft, zu Wuert. Si an hir Kollege schwätze vun enger dach spezieller Rentrée. "D'Leit wousste bis den 15. September net, wéi a wou se géife schaffen. Si hunn den Dag selwer gesot kritt, mat wéi enge Kanner se géife schaffen. Et war fir d'Kanner komesch, souwuel wéi fir d'Léierpersonal", erkläert d'Educatrice.

D'Sandy Goedert

Déi Educateuren, déi aus der Ediff ofgezu ginn, hunn zum Deel ganz spezialiséiert Formatioune gemaach, fir mat behënnerte Kanner ze schaffen. Et goufen Ängschten iwwer déi zukünfteg Aufgaben am Fondamental ausgedréckt.

D'Verléierer wieren nieft de Jongen a Meedercher aus der Ediff och d'Kanner mat Léierschwieregkeeten, och dowéinst sinn d'Erzéier onzefridden. "Si hunn elo Angscht, dass di spezifesch Hëllef net méi bei d'Kanner kënnt, well Leit mat spezifesche Formatioune gebraucht ginn, fir Lächer ze stoppen", mengt d'Sandy Goedert.

Eng Associatioun, déi sech zanter 25 Joer fir méi Inclusioun vu Kanner mat spezifesche Besoinen asetzt, "Zesumme fir Inklusioun", steet des Rentrée éischter ënnert dem Zeeche vun der Exklusioun.

"Wéi soll ee mam Chaos a mat de Mankoen, déi elo schonn do sinn, nach Inclusioun maachen. Mir sinn esou wäit ewech vun der Inclusioun ewéi nach ni", sou d'Martine Kirsch vun der Asbl Zesumme fir Inklusioun.

De Claude Meisch huet um Freideg de Moie reagéiert, ënnert anerem op Twitter, wou hie betount huet, datt d'Educateuren aus der Ediff/EMP [dat sinn d'Equipes Multi-Professionnelles; Umierkung vun der Redaktioun] genau déi selwecht Aarbecht wéi virdru maachen.

De Ministère huet och e Communiqué verschéckt, woura betount gëtt, et géif kee Lie ginn tëscht dem Personal-Manktem am Fondamental an tëscht der Reform vun der Éducation différenciée.

HIWEIS: An der Annonce vum Télé-Reportage an op RTL.lu war vun esou engem Lien rieds, dat gouf antëscht um Site verbessert. Et gouf e Switch vu Personal an der Ediff zum Fondamental, hierarchesch gesinn, deen ëmstridden, awer onofhängeg vun de Personal-Problemer am Fondamental ass.

Ugespéngelt un de Communiqué vum Ministère waren och zwee Bréiwer vum Minister Meisch un déi concernéiert Leit um Terrain. Ee vum 14. August un e sëlleche Leit aus der Educatioun an ee vum 26. September un d'Kollaborateure vun der Ediff.

Datt et scho méi laang e Malaise an der Ediff gëtt oder op d'mannst Onstëmmegkeeten doriwwer, wéi de Minister respektiv de Ministère mat hir verfiert, hat RTL net nëmme vu Leit vum Terrain signaliséiert kritt, dorobber deiten och zwou parlamentaresch Froen, déi vun de Deputéierte Georges Engel (LSAP) a Martine Hansen (CSV) gestallt gi waren.

VIDEO: Reform vun der Ediff: Erklärungen
D'Leit vun den "Equipes multiprofessionnelles" vun der Ediff ënnerstinn elo de regionalen Direkteren ... déi detachéiert Leit maache sech Suergen.

D'Martine Hansen wollt de 6. September ënnert anerem vum Minister wëssen:

-    Selon les informations de la presse, les membres des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, « ESEB », (anciens équipes multi-professionnelles) de l’Education Différenciée seront détachés aux quinze directions régionales dès la rentrée scolaire 2017/2018. Monsieur le Ministre peut-il nous confirmer cette information ?

-    Dans la mesure où le Ministre prépare une réforme de l’EDIFF, les membres des ESEB resteront-ils sous la direction de l’EDIFF jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle base législative de l’EDIFF ?

-    Dans la négative, qui devient le supérieur hiérarchique des ESEB ?

An de Georges Engel wollt vum Claude Meisch de 15. September ë.a. Äntwerten op dës Froen:

- Monsieur le Ministre est-il d’avis que le détachement à opérer s’avère dans l’intérêt du Service de l’Éducation différenciée dont les bases légales restent en vigueur ?

Lors des travaux parlementaires au sein de la commission de l’Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse le soussigné avait déjà mis en garde contre le risque de voir les établissements de l’Éducation différenciée se transformer en « Restschulen », ce qui serait absolument à éviter.

- Le détachement d’agents hautement qualifiés vers les directions de région ne risque-t-il pas d’entraver le bon fonctionnement des écoles spécialisées de l’Éducation différenciée et par là la qualité de la formation et de l’instruction des élèves à handicap qui y sont scolarisés ?

- Quelle est la valeur ajoutée du partage du Service de l’Éducation différenciée avant la mise en vigueur de la législation concernant sa restructuration ? Cette mesure est-elle en ligne avec le projet de loi relatif aux centres de compétences récemment approuvé par le Conseil de gouvernement ?

A sengem Schreiwes vum 26. September un d'Ediffen ass de Claude Meisch ë.a. op d'Ängscht vum Personal agaangen. D'Natur vun hirer Aarbecht géif net changéieren ... ma si sollte sech an d'"école régulière" implizéieren.

Am Journal e Freideg den Owend gouf de Sujet Ediff an zwou Reportagen an an engem Commentaire behandelt.

Situatioun vun den Educateuren
D'Educateure sinn net zefridden, an den normale Schoulbetrib integréiert ginn ze sinn.
VIDEO: Reportage "Ediff": De Guy Weber kommentéiert
De Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg geet op Reaktiounen an, déi et no engem Télésreportage vum Donneschdeg den Owend gouf ... eng speziell Schoulrentrée!

Offizielle Communiqué vum Ministère um Freideg

Reportage de RTL Télé sur les éducateurs de l'Éducation différenciée: des propos dénués de tout fondement (29.09.2017)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse En réaction au reportage «Onzefridden Educateuren» diffusé sur RTL Télé le 28 septembre 2017, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse tient à préciser que les propos y véhiculés sont dénués de tout fondement.

Le reportage fait manifestement l'amalgame entre la réforme de l'Éducation différenciée et le manque de personnel remplaçant dans l'enseignement fondamental, alors qu'il n'existe absolument aucun lien entre les deux.

Pas un seul éducateur de l'Éducation différenciée n'a été et ne sera sollicité pour effectuer des remplacements dans l'enseignement régulier.

Contrairement aux propos tenus, les 180 éducateurs de l'Éducation différenciée n'ont nullement été intégrés à l'enseignement régulier.

Il est vrai que, dans le cadre de la réforme de l'Éducation différenciée, les équipes multi-professionnelles ont été réorganisées en équipes de soutien aux élèves à besoins spécifiques ou particuliers (ESEB) et sont désormais coordonnées par les directions de région. Leurs activités auprès des élèves concernés restent inchangées.

D'ailleurs, pour répondre encore mieux à l'objectif d'inclusion, le ministère recrute actuellement 40 agents supplémentaires qui viendront renforcer les ESEB et consolider le soutien des enfants à besoins spécifiques ou particuliers. Sont également recrutés, sur une période de 4 ans, 150 instituteurs spécialisés dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques ou particuliers (I-ESB) qui assistent les élèves en classe. 59 I-EBS ont été recrutés pour la rentrée 2017-2018.

Ces efforts confirment donc que les affirmations du reportage ne sont absolument pas fondées. (Pour le détail, voir annexes).

Pistes lancées par le ministère pour répondre aux besoins de remplacement à l'enseignement fondamental régulier

Pour rappel, voici les pistes que le ministère a lancées afin de répondre aux besoins de remplacement en cas d'absence d'enseignants (congé de maladie, congé de maternité...) à l'école fondamentale:
• les éducateurs employés à tâche partielle auprès des maisons-relais pourront, s'ils le souhaitent, augmenter leur tâche en intervenant comme remplaçant dans les écoles, tout en continuant à travailler dans les maisons-relais;
• les enseignants retraités ont été contactés pour mettre leur expérience professionnelle au service des élèves, s'ils en manifestent l'intérêt;
• les titulaires peuvent prester des heures supplémentaires, sur base volontaire.