Aus dem Secondaire technique ass de Secondaire général ginn. Nieft der Ännerung vum Numm hunn och nach eng Partie aner Saache sech verännert.

Am Secondaire général geet et net méi vu 7ième bis 13ième, ma wéi am Secondaire classique vu 7ième bis 1ière. An och solle fir d'Schüler vu 7ième bis 5ième an de Sproochen an an der Mathé verschidden Niveaue pro Klass ugebuede ginn, dat ass ee Cours de base an ee Cours avancés.

Am Cours de base solle Schüler, déi beispillsweis an enger Sprooch oder der Mathematik net esou staark sinn, d'Méiglechkeet kréien op engem méi déiwen Niveau dëst Fach ze maachen, ouni awer och an deene méi staarke Fächer op engem méi déiwe Niveau enseignéiert ze ginn.

Ee konkret Beispill: Ass ee Schüler méi schwaach am Däitschen awer staark an der Mathematik an am Franséischen, dann ass dee Schüler am Däitschen am Cours de base, ma am Franséischen an an der Mathematik am Cours avancés. Esou sollen déi individuell Stäerkte vun de Schüler gefërdert ginn.