De Lycée technique Ettelbréck ass eng vun de Schoulen, déi vum Hierscht un eng nei Sektioun ubidden an zwar am Beräich vun den Ëmweltwëssenschaften.

An deene leschte Joren hat dëse Lycée sech scho beim Thema erneierbar Energien ervirgedoen. Déi nei Sektioun huet Zukunftspotential, well am Kader vum Rifkin-Prozess an der circulairer Economie ginn esou forméiert Leit onbedéngt gebraucht.

An engem Ëmwelt an Technologie-Cours, deen elo schonn am Ettelbrécker Lycée enseignéiert gëtt an am Hierscht een Deel vun der neier Sektioun duerstellt, hunn d'Schüler dobäi d'Méiglechkeet fir selwer eppes Nëtzleches ze schafen, wéi zum Beispill eng Solar-Zär.

U Motivatioun, fir sech an der neier Ëmweltwëssenschafte-Sektioun ze lancéieren, schéngt et de Schüler am Ettelbrécker Lycée net ze feelen.

Ma och d'Theorie ass wichteg, vermëttelt ginn ënnert anerem juristesch a wirtschaftlech Aspekter vun der Nohaltegkeet. Och d'Relatioun mat der realer Beruffswelt gëtt an der neier Sektioun groussgeschriwwen.

Loft, Waasser a Buedem, déi 3 Elementer aus eiser Natur, grad wéi Mobilitéit, Energie an Offall sti souzesoe permanent am Mëttelpunkt.

Eng Wandmillen um Daach vun der Schoul ass och scho geplangt, en anere Projet, ee Waasserrad op der Waark gouf rezent installéiert a soll an de Cours integréiert ginn.

Wie staark a Mathe, Chimie a Physik ass, huet an der Sektioun Ëmweltwëssenschaften eng gutt Viraussetzung. Eng Sektioun mat där een op der Uni vill Méiglechkeeten huet, am Prinzip all Ingenieursberuff ergräife ka mat der wichteger Spezialisatioun Ëmwelttechnik.