De Lex hat d'Déieren net nëmme virun d'Lëns kritt, ma dono hat hien och nach e bëssen un der Foto geschafft...