Et sinn 30.000 Zäitzeien - Haiser, Häipen, Scheieren a Schlässer, déi Staat a Gemenge solle schützen.

2018 ass dat europäescht Joer vum kulturelle Patrimoine, an op deen Zuch sprengt bei eis natierlech de Kulturministère drop.

"Heritage for Future" gouf als Slogan erausgesicht. De Projet mat de beschten Iddien a Saache Nohaltegkeet an Sensibiliséierung fir dee Patrimoine wënnt e spezielle Label. Dobäi ass eist kulturellt Ierwen, hei am Land, guer net genuch protegéiert. Déi Impressioun kritt ee relativ séier – ofhängeg vum politesche Wëllen. Deen ass iergendwéi net op alle Säiten dee selwechten.

Den Inneminister Dan Kersch stellt sech virun d'Gemengen, him feelt e reforméiert Denkmalschutzgesetz. Un deem gëtt am Kulturministère geschafft, a geschafft. Wat um Enn wäert dra stoen, ass e Secret; an ob déi al Gemaier an Zukunft a Rou kënnen hiren Alter genéissen, steet och nach an de Stären.

D'Politik kënnt zu Wuert, am RTL-Reportage, grad ewéi d'Experten am Denkmalschutz - déi vum Staat an déi, déi sech virun en Haus stellen, wann de Bagger kënnt. Och de ganz normale Bierger kënnt zu Wuert, erkläert seng Passioun fir déi al Steng a kritt Informatiounen iwwer d'Hëllefe vum Staat.

VIDEO: De Lëtzebuerger Denkmalschutz, seng Lacunen a Chancen
Wat ass déi national Protektioun vum Patrimoine, wéi eng Responsabilitéit huet e Buergermeeschter, wat läit eis wierklech un den ale Maueren?