D'Geldstrof, déi de schëllege Chauffeur krut, wéi och déi 8 Joer Prisong bleiwen awer och nom Uerteel vum Cassatiounsgeriicht esou bestoen.

An der Affär ëm d'Ustousse vun engem Douanier am Oktober 2013 op der Aire de Capellen huet d'Cour de Cassation en Donneschdeg de Moien d'Uerteel aus zweeter Instanz op engem Punkt casséiert!

Et geet dobäi ëm d'Fuerverbuet vu 5 Joer, dat op der Cour d'appel géint den Ugeklote gesprach gi war. Un der Geldstrof vu 5.000 Euro a virun allem der Prisongsstrof vun 8 Joer ännert d'Uerteel awer näischt.

AUDIO: Douanier iwwert de Koup Gerannt / Rep. Eric Ewald

3 vun den am Ganze 4 Cassatiounsmoyenen, déi de Me Noesen als Affekot vum Beschëllegte virun der Cour de Cassation virbruecht hat, sinn nämlech als irrecevabel oder net fondéiert zeréckgewise ginn. Een dovu war deen 3., dee fir de Me Noesen dee wichtegste war, well et dobäi ëm d'Prisongsstrof fir de Mann goung. Déi wollt den Affekot ënnert déi gesprachen 8 Joer gedréckt kréien. Op dee Wee sinn d'Cassatiounsriichter allerdéngs net matgaangen!

Mam Volet vum Fuerverbuet muss sech d'Cour d'appel dogéint nach emol beschäftegen. De Me Noesen hat op eng Violatioun oder falsch Applicatioun vum Artikel 13, Paragraf 7 vum Gesetz iwwert d'«Réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques» plädéiert. Deen Artikel regelt den Domaine vun de Fuerverbueter. Den Ugeklote war wéinst Fueren ouni valabelem Führerschäin a wéinst Fahrerflucht zu eben engem Fuerverbuet vu 5 Joer veruerteelt ginn. Dass d'Riichter op deem Punkt de sougenannte Concours réel zréckbehalen hunn, wann eng Persoun fir zwee verschidde Verbrieche responsabel ass, déi entweder mateneen oder kuerz noenee passéieren, awer näischt mateneen ze dinn hunn, géif verbidden, dass e Fuerverbuet fir méi wéi eng Infraktioun gesprach gëtt.

An hirem Uerteel halen d'Riichter vun der Cour de Cassation fest, dass d'Appelsriichter, andeems se am Mee ee Fuerverbuet fir zwou Infraktioune gesprach hunn, den Artikel 13, Paragraf 7 vum entspriechende Gesetz verkannt hunn. Dowéinst wär dee Cassatiounsmoyen fondéiert an d'Uerteel vun der Cour d'appel op deem Punkt dann och ze casséieren.