"D’Uerteel vum Tribunal administratif ass wichteg fir all d’Leit - net nëmme fir Promoteuren -, well se d’Existenz vun engem Biotop a Fro stelle kënnen."

AUDIO: Verwaltungsgeriicht Suite/Reportage Eric Ewald

An de Minister muss beweisen, dass e Biotop do ass!: Dat huet d’Affekotin vun de Privatleit, déi um Verwaltungsgeriicht an 1. Instanz géint d’Ëmweltministesch gewonnen hunn, am RTL-Interview ervirgehuewen.

Fir d’Me Lamesch hätt dat Uerteel souguer Sprengkraaft kënnen hunn, wa gesot gi wär, dass d’Ministesch keng Kompetenz hat, fir dës Fro ze tranchéieren, oder dass d’Carole Dieschbourg de Kader vum Gesetz iwwerschratt hätt; dat hätt der Affekotin no immens Repercussioune gehat! Si wär dofir net dogéint, dass de Staat Appell géif maachen.

Och wann dëst Uerteel kee Jurisprudenzcharakter huet, huet et gewëssermoossen awer een, sou d’Me Lamesch. De Minister hätt d'Charge, fir eng Preuve ze bréngen.

Well de Minister mat Etüde beweise misst, dass e Biotop besteet, géif e grousse Käschtepunkt fir Privatleit ewechfalen, déi en Terrain hunn, deen ze bebauen ass, awer op eemol virum Näischt stéingen an och nach deier Etüde bezuele missten. De Ministère hätt an dësem Fall just allgemeng Dokumenter virgeluecht, an deene stoung, datt een Uebstbam ee Biotop ass, well do kéinte Flantermais liewen. Et wier awer just eng Méiglechkeet, et gouf kee Beweis.

Der Affekotin no wossten hir Clienten net, dass hire Bongert e Biotop sollt sinn, woubäi d’Cour administrative an engem aneren Uerteel ewell festgehalen hätt, dass de sougenannte Biotopekadaster kee juristesche Wäert hätt. D’Me Lamesch gesäit d’Fliedermais duerch dëst Uerteel net manner geschützt; an dësem Fall wär eben net bewise ginn, dass sech der do reproduzéiert oder der do gerascht hunn. Den Artikel 17 vum Naturschutzgesetz wär och e staarken Agrëff an d’Propriétéitsrechter. Well z.B. eng al Scheier, an där Fliedermais liewen, net dierft ofgerappt ginn, wär eng Kéier d’Decisioun ze huelen, wéi wäit deen Agrëff geet. Et misst een Equiliber fonnt ginn, tëscht dem Wuelbefanne vun de Leit an dem Wuelbefanne vun de Fliedermais.

Et wären Nobesserungen un den Texter an der Maach, seet d’Affekotin; ob déi awer Verbesserungen duerstelle géifen, wär onkloer! Et géifen nämlech verschidde Saachen nach méi komplizéiert ginn. Ë.a. géifen d’Terraine méi rar ginn, well misst kompenséiert ginn. Fir d'Bauere wier dat eng Katastroph, well Promoteuren déi Terrainen zu engem ganz deiere Präis opkafen.

Fir d’Me Lamesch wäert d’Problematik vun de Biotopen och an den neie PAGe vu Gemenge verankert ginn. Deemno wéi kéime vill Entschiedegungskloen op d’Gemengen duer, well duerch d’Servituden d’Bebaubarkeet vum Terrain a Fro gestallt géi ginn!

RTL

Ëmhae vun Uebstbeem: Privatleit kréie géint Ministesch Recht

An engem Fall vun Ëmhae vun Uebstbeem huet d'Carole Dieschbourg elo onrecht kritt. Kompensatiounsmesure mussen net vun de Privatleit geleescht ginn.

Dës Decisiounen hat si am Januar a September 2016 getraff. Sou heescht et an engem Uerteel vum Verwaltungsgeriicht a Saachen Ëmweltschutz, dat gréisser Suitte kéint hunn! Virzejoert hat d'Carole Dieschbourg Privatleit keng nodréiglech Geneemegung ginn, fir dass déi Uebstbeem zu Schieren ëmhae konnten, déi de Leit no an engem schlechten Zoustand waren. D'Ministesch hat donieft decidéiert, dass d'Privatleit fir Kompensatiounsmesuren opkomme missten.

AUDIO: Privatleit géint Ëmweltministesch/Reportage Eric Ewald

D'Carole Dieschbourg hat festgehalen, dass op deenen Terrainen e Biotop ze fanne wär an dass, am Géigenzuch fir d'Autorisatioun fir d'Ëmhae vu Beem op enger anerer Parzell, 18 aner Uebstbeem unzeplanze wären, sou kéint d'Zerstéiere vum Biotop kompenséiert ginn. Och e Recours gracieux vun de Privatleit war verworf ginn, ënnert anerem, well am Zesummenhank mam Iwwerschaffe vum PAG vun der Gemeng Schieren erausfonnt gi wär, dass de Bongert wahrscheinlech e Liewensraum vun der "Breitflügelfledermaus" wär, enger geschützter Spezies. Wann déi Presenz bewise wär, géif d'Zerstéiere vum Bongert géint zwee Artikele vum Naturschutzgesetz verstoussen a wär eng Restauratioun néideg. Am Dezember 2016 waren d'Leit dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, et géif keng Justifikatioun fir de Constat ginn, dass de Bongert haut nach e Biotop duerstellt, obwuel de Site 2008 an de Biotopekadaster opgeholl gi war. Et wär zum Beispill keen Inventaire dovu gemaach ginn, ob de Bongert e Liewensraum speziell fir zwou Zorte Fliedermais ass, d'"Wimperfledermaus" an eben d'"Breitflügelfledermaus". D'Positioun vum Staat géif just op enger Eventualitéit berouen, et wär net etabléiert, dass d'"Breitflügelfledermaus" am Bongert lieft, an de Bongert wär, de Riichter no, kee Reproductiouns- oder Site, fir ze raschte vun där Spezies. Fir den Tribunal administratif wär de Bongert net als Biotop an net als Liewensraum vun deenen Déierenaarten nom Naturschutzgesetz unzegesinn. D'Decisioune vun der Ministesch wären domat net beluecht an et wier falsch gewiescht, de Privatleit d'Autorisatioun ze refuséieren, fir d'Uebstbeem ëmzehaen. Doriwwer eraus war et och falsch vum Carole Dieschbourg, fir Kompensatiounsmesuren ze fuerderen. Hir Decisioune wären deemno ze annuléieren an den Dossier misst net méi zréckgoen an de Ministère, woubäi d'Privatleit awer keng Indemnité de procédure vun 3.500 Euro zegutt hätten.

Reaktioun vum Camille Gira op d'Uerteel

D'Verwaltungsgeriicht huet rezent Decisioune vun der Ëmweltministesch a Saachen Naturschutz annuléiert.

Privatleit krute Recht, déi an hirem Bongert zu Schieren Beem ewech gemaach haten. Fir de Ministère war et awer als Biotop klasséiert an hätt misse geschützt ginn. D'Leit hätten och als Kompensatioun missen nei Beem planzen. D'Geriicht war wéi gesot, domat net d'Accord. De Staatssekretär am Ëmweltministère war e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun an huet op d'Uerteel reagéiert. Déi Leit hätten an den Aen vum Ëmweltministère Beem illegal ewechgemaach. Fein wéi se wieren, hätte se de Leit ugebueden nodréiglech eng Autorisatioun unzefroen. D'Geriicht géif awer elo soen, si hätte sollen e Protokoll maachen, an da wier dat säi Wee gaangen. Wat een elo aus dem Uerteel geléiert hätt, wier, dass et net duergeet, dass iergendwou en Terrain 2008 an de Biotopkadaster als Biotop opgeholl ginn ass, mä wann ee Konflikter hätt, wann et drëm geet ob een Autorisatioune gëtt oder net, da muss een all Kéiers Fall fir Fall klären, ob och haut nach do e Biotop ass, sou de Camille Gira.

AUDIO: De Camille Gira

Datt ee besser muss klären, datt et e Biotop ass, hätt een also elo geléiert. Do géif een d'Demarchen an deem Sënn änneren. Mä um Fong géif d'Uerteel näischt änneren, sou de Camille Gira. Wann e Biotop do wär oder schützenswäert Aarten, géif déi aktuell Virgoensweis weider gëllen.

De Ministère wëll och nach definitiv klären, ob ee géint d'Uerteel an Appell geet oder net. Villäicht misst een och an Zukunft direkt bei enger Illegalitéit e Protokoll maachen an ob de Parquet goen, wat een awer u sech wéilt evitéieren.