Um Dënschdeg hunn an der Lescht vill diskutéiert iwwer Gewalt an eise Schoulen, mä et gëtt Länner, do huet d'Gewalt eng ganz aner Bedeitung a Qualitéit.

Um Méindeg den Owend ass eng Konferenz am Kolléisch mam Titel "Schoul halen trotz Gewalt".

Mat engem Virtrag vun der Hanan Al-Hroub, enger Léierin, deenen hir Kanner matzen an der Gewalt hu missen opwuessen an de besate Gebidder a Palestina.

Si huet eng extra Methode entwéckelt, fir och mat traumatiséierte Kanner schaffen ze kënnen an dofir ass si och mat engem ganz prestigiéise Präis ausgezeechent ginn.

D'Caroline Mart huet mat Hier geschwat.
 
Et war de Poopst Franziskus, deen 2016 bei der Präisiwwereechung d’ Lauréatin vum Best Teacher Award ugekënnegt huet , eng Zort Nobel-Präis fir Enseignanten ! D’Hanan Alhroub ass opgewuess an engem Flüchtlingcamp  bei Bethlehem an de besate Gebidder an hat do leider eng ganz typesch palästinensesch Kandheet  :

Ech war keng glécklech Kandheet  ech hu vill gelidden, u sech  sinn ech Erwuesse ginn, ouni  dass ech jee richteg hunn däerfen Kand sinn an onbeschwéiert, ech hat scho vill schrecklech Erliefnesser ...

Et sinn awer net déi eegen Erfarungen, déi si inspiréiert hunn, fir hir nei Schoul-Method z'entwéckelen, mee dat, wat 2 vun hire 5 Kanner geschitt ass. Hir Zwillingen souzen am Auto, wéi d’ Arméi op hire Papp geschoss huet , d’Meedercher ware schwéier traumatiséiert, hu séier hir Liewensfreed verluer a konnte sech och an der Schoul sech net méi konzentréieren ...

Am Ufank war et just d’ Gefill vun der Mamm, déi gespuert huet, hir Kanner virun hiren eegenen Aen ze verléieren, do war fir mech de Moment komm fir ze reagéieren , et war net laang iwwerluecht, mee intuitiv hunn ech se zréck geholl, an deem ech mat hinne gespillt hunn ! Fir hinnen dat Schlëmmst z'erspueren, fir dass si den Trauma iwwerwannen!

An aus der privater Therapie ass eng weltwäit unerkannt Léier-Method ginn

Et geet dorëm, de Kanner an der Klass eng Plaz ze bidden, wou si sech sécher spiere kënnen, wou si och nees Freed hu kënnen, a wou all déi negativ Gefiller am Spill verschafft ginn, fir dass och den Haass an d’ Gewalt sech net an hinne festsetzen, fir dass d’Kanner léieren, zesummen ze schaffen an tolerant ze sinn

Spilleresch léieren huet natierlech eng ganz aner Bedeitung fir Kanner deenen hiren Alldag vu Gewalt gepräägt ass, mee d'Tatsaach, dass d’ Hanan Al-Hroub uechtert Welt op Konferenzen invitéiert gëtt, seet, dass hire Modell universell ass

D’Basis ass enorm attraktiv fir all Kand, vu klengen bis bei Studenten, si all wëlle spillen a si virwëtzeg: de Modell ass opgebaut op Interaktivitéit a Gruppen-Aarbecht, dat funktionéiert iwwerall  !

Am Noen Osten schéngt de Fridden sou wéit wech, wéi scho laang net méi a wéi bei all Konflikt sinn d’Kanner déi éischt Affer. Wéi eng Hoffnung huet d’Hanan al hroub dann dass hir Schüler eng kéier  eng friddlech Zukunft hunn ?

Natierlech dauert de Konflikt elo iwwer 70 Joer, an et gesäit een och kaum Hoffnung, mee grad dofir ass ons  Aarbecht ëmsou méi wichteg esoubal d’ Kanner an d’Klass kommen, solle si einfach Kanner si kënnen, et ass schwéier och fir d’Enseignanten, mir wëssen ni, ob d’ Kanner den aneren Dag och nach an d’Klass komme kënnen ! Mee wann een net bei de Kanner usetzt, da geet Spiral vum Haass an der Gewalt ëmmer weider

Hoffnung op eng politesch Léisung an d’ Bewosstsënn, dass d’Kanner misse geschützt ginn , déi Hoffnung huet si awer net méi wierklech:

Wann ee kuckt op Grond vu wat politesch Decisiounen geholl ginn, net just am Noen Osten, da gesäit een e Wäerteverloscht,     Humanitär Iwwerleeungen spille bal keng Roll méi, wéi kann een d’Mënschen einfach esou a verschidde Kategorien andeelen,  Mënscherechter a Kannerrechter si jo haut dacks nëmme méi Sloganen ...