Den Dossier Jughurtfabrick läit ëmmer nach bei der Regierung.

D'Beetebuerger Gemeng hätt vum Bebauungsplang hier zwar keng Bedenken, dofir awer eng Rei aner kritesch Froen.

De Beetebuerger Buergermeeschter Laurent Zeimet vun der CSV mengt zwar, dass een e gewëssene qualitative Wuesstem bräicht, am Fall vun der Jughurtfabrick freet een d'Regierung awer, fir sech déi Saach nach eng Kéier ze iwwerleeën.

Zu Beetebuerg hätt hien d'Fabrick op alle Fall léiwer net.

Wuesstem oder Nohaltegkeet?
Den Dossier Jughurtfabrick läit ëmmer nach bei der Regierung.