All Joers ginn et Leit, déi méi desagreabel oder souguer ganz geféierlech Souveniren aus hirer Vakanz matbréngen.

Well de Summer eng Zäit ass, an där vill Leit reesen, mécht d'Santé reegelméisseg eng Campagne, fir un e puer einfach Reegelen z'erënneren.

AUDIO: Geschlechtskrankheeten: Rep. Dany Rasqué

Natierlech kritt ee Krankheeten, déi iwwert de Geschlechtswee iwwerdroe ginn, net just an der Vakanz, ma do ass et vläicht méi geféierlech.

Egal wéi, wann ee sech un d'Rotschléi vum Gesondheetsministère hält, ass ee scho bal op der gewonnener Säit, egal wou ee grad ass. D'Dokter Simone Steil aus der Santé recommandéiert, datt ee systematesch e Kondom benotzt, fir sech ze schützen, wann ee sexuelle Kontakt huet mat Partner, déi een net kennt a vun deenen een net weess, ob se infizéiert sinn oder net.

Tëschent 20 an 30 där Geschlechtskrankheete ginn et a 25 Prozent vun de Leit, déi infizéiert sinn, hunn tëschent 19 a 24 Joer.

Dacks hunn déi Krankheete keng oder keng spezifesch Symptomer, dofir soll ee sech teste loossen, wann ee sech net geschützt huet. Dat kann een an engem Spidol maachen oder a Privatlaboratoiren, ma am beschte soll ee bei säin Dokter goen - "an net sech selwer behandele mat Reschter vu Medikamenter, déi nach an der Hausapdikt ze fanne sinn, oder mat Crèmë plooschteren", esou d'Dokter Simone Steil. Et wier besser, direkt bei den Dokter ze goen, fir eng richteg Diagnos ze kréien an eng richteg Behandlung an déi dann och duerchzeféiere bis zum Schluss.

Deen éischte Schratt, fir datt et besser geet, ass also de Wee bei den Dokter. Schimmt a laangt Waarde sinn hei falsch op der Plaz. Déi meescht Krankheete wiere ganz wäit op der Welt verbreet, seet d'Doktesch. Et sollt ee sech dowéinst absolut net genéieren, fir sech direkt testen a behandelen ze loossen, an et sollt een dem Partner Bescheed soen an deen och testen a behandele loossen, fir datt d'Krankheeten net iwwerdroe ginn, esou d'Dokter Simone Steil.

Chifferen huet de Gesondheetsministère keng, op d'mannst nach net. Zënter dem leschte Mount gëtt et nämlech e Gesetz, dat festhält, datt d'Dokteren an d'Laboratoiren eng ganz Rei infektiös Krankheete mussen mellen, dorënner och verschidde Geschlechtskrankheeten.

Schreiwes vun der Santé

Prévention des Infections sexuellement transmissibles: «Ne jouez pas avec votre santé!» (07.08.2018)

Communiqué par: ministère de la Santé

Gonorrhée, syphilis, infections à chlamydias, HPV (Human papilloma virus), VIH, herpès génital, hépatites B et C, sont des infections sexuellement transmissibles (IST) en recrudescence. C'est la raison pour laquelle, le ministère de la Santé lance chaque année une campagne de communication estivale, afin de rappeler l'importance de l'utilisation du préservatif et d'inciter les personnes ayant une sexualité active à se faire tester régulièrement.

La campagne d'information et de sensibilisation 2018 «Ne jouez pas avec votre santé!» se décline via un dispositif de communication comprenant des brochures d'information, des affiches et des spots animés, disponibles sous la rubrique «maladies sexuellement transmissibles» du site www.sante.lu et sur www.safersex.lu.

Environ 2/3 des infections sexuellement transmissibles arrivent avant l'âge de 25 ans, et une nouvelle infection sur quatre concerne un adolescent. On distingue plus de 20 maladies infectieuses sexuellement transmissibles. Dans le monde entier, la progression des IST est préoccupante et le risque d'infection peut varier significativement d'un pays à l'autre. Ainsi, la protection contre ces infections est aujourd'hui plus importante que jamais.

Même si la plupart des IST provoquent peu ou pas de symptômes directement visibles, une personne peut être infectée et/ou contagieuse sans le savoir. Les IST peuvent avoir des conséquences graves pour la santé (infertilité dans le cas des infections à chlamydias, cancers suite à une infection au papillomavirus humain (HPV), sida suite à une infection à VIH), si elles ne sont pas reconnues à temps et traitées.

Des gestes simples pour se protéger et éviter la transmission

Les infections sexuellement transmissibles (IST) ne sont pas une fatalité et des traitements existent. Des gestes simples permettent de les éviter et de stopper leur transmission.
1. Utilisez un préservatif pour chaque rapport sexuel et avec chaque nouveau partenaire dont vous ne connaissez pas le statut sérologique.
2. Faites un dépistage des IST et du VIH de manière régulière si vous avez plusieurs partenaires.
3. Faites un dépistage des IST et du VIH si vous souhaitez arrêter le préservatif avec un partenaire régulier.
4. Prenez toujours jusqu'au bout les traitements prescrits par votre médecin.
5. Prévenez votre ou vos partenaire(s) afin qu'il(s) ou elle(s) puisse(nt) également se faire dépister et traiter le cas échéant.

Lien(s) utile(s)
www.sante.lu
http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/fr/