Aus der Siicht vun der Police ass d'Fouer 2018 roueg an ouni gréisser Tëschefäll iwwert d'Bühn gelaf.

75 Asätz huet d'Police dëst Joer gehat, dovunner 7 Fäll bei deene kierperlech Gewalt agesat gouf, 2 Fäll vu kierperlecher Gewalt a Kombinatioun mat engem Iwwerfall an 9 Fäll goufen et bei deenen d'Police misst geruff ginn, well ze vill Alkohol am Spill war. Dobäi kommen nach 4 Fäll wéinst verbalen Ausernanersetzungen, a ronn 20 méi kleng Fäll.

Da goufen et awer och 20 Plaintë vu Persounen déi Wäertgéigestänn op der Schueberfouer geklaut kruten. Alleguerten d'Persounen déi beklaut goufe sinn hei allerdéngs net vertrueden, dat well Leit eréischt méi spéit an op en anere Policebüro de Fall melle gaange sinn. Leit déi Saachen op der Fouer verluer hunn, kënnen sech nodréiglech um nationale Fundbüro mellen (4997-2036) an iwwerpréiwen op d'Objeten eventuell fonnt goufen.

De gratis Service "enfants perdus" hat dann e grousse Succès: 1.678 Kanner hunn en Autocollant vun der Police kritt op deem de Virnumm vum Kand, d'Telefonsnummer vun der Fouer sou wéi eng Registréiernummer notéiert war. Mat dëser Nummer kënnen d'Date vum Kand erëmfonnt ginn an am Fall vun de Fäll d'Eltere sou kontaktéieren.