Am 2. Weltkrich war d'Lager fir 560 Prisonéier ausgeluecht. Mat Amenter waren zu Hinzert awer 1200, 1500 Leit agespaart.

E Samschdeg de Mëtteg huet d'Amicale Hinzert an Zesummenaarbecht mam Comité pour la Mémoire de la deuxième guerre mondiale eng Gedenkzeremonie am fréiere Konzentratiounslager zu Hinzert organiséiert. Um zwou Auer e Samschdeg de Mëtteg war déi Lëtzebuerger Feier bei der Kapell an där och eng Mass gehale gouf. Fir hallwer 4 war dunn eng international Zeremonie am Dokumentatiouns-Zenter op der Plaz vum fréiere KZ. Dëst Joer huet e Member vum Generalkonsulat vu Polen vu Köln eng Usprooch gehalen.

Dat sougenannten "SS-Sonderlager" Hinzert huet am Zweete Weltkrich haaptsächlech als "Transitlager" fir Lëtzebuerger, Belsch, Franséisch an Hollännesch Prisonéier op hirem Wee op Buchenwald, Natzweiler an Dachau funktionéiert. D'KZ, an der Géigend vun Tréier, ass am Mäerz vun den Nazien zougemaach ginn.

D'Lager war fir 560 Prisonéier ausgeluecht. Mat Amenter waren zu Hinzert awer 1200, 1500 Leit agespaart. Op mannst 321 Mënschen hunn d'Lager net iwwerlieft. Et ass awer dovunner auszegoen, datt wäit méi Prisonéier hiert Liewen do am Krich gelooss hunn.

Fir un déi Gefaangen ze denke, gouf schonn 1945 dat sougenannten "Hinzerter Kräiz" opgeriicht fir net nëmmen op Däitsch mä och op Lëtzebuergesch un de Gefaangen an d'Affer ze denken.