Bei super Wieder goung et mem Vëlo duerch d'Mëllerdall.

E Sonndeg war et déi éischten Editioun. Ganz vill Leit waren bei super Wieder um Vëlo ënnerwee. Op um Mountainbike oder Stroossevëlo.

Et goung vun der Heringer Millen, iwwer Iechternach, Konsdref zréck op d‘Heringer Millen.