Genau 80 Joer no der Progrom-Nuecht, gouf an der Stad eng Plaquette ageweit, déi un déi al Synagog soll erënneren.

An der Stad ass eng nei Commemoratiouns-Plaquette ageweit ginn, déi drun erënnert, wou déi fréier Synagoge an der Ënneschtgaass stoung, genee do, wou haut den Educatiounsministère ass. Ageweit gouf dës Plaquette genee 80 Joer, nodeems d'Nazien am Räich mat der Juddeverfolgung ugefaangen haten, an der Pogrom-Nuecht 1938.

AUDIO: Nei Plaquette fir Synagoge / Reportage Nico Graf

Ouni e Wuert ze soen, huet de Xavier Bettel de Lëtzebuerger Fändel ewech gezunn, deen do um Eck vum Educatiounsministère déi nei Plaquette nach verstoppt hat. Déi nei Plaquette, wou een elo gesäit, wéi fantastesch an orientalesch déi fréier Synagog ausgesinn huet, ier d'Nazien se ofrappe gelooss hunn. Duerno gouf et e kuerz Gebiet vun engem Rabbi gehalen an dunn huet de Marcel Kahn op der Mondharmonika e nawell bekanntent Lidd gespillt, matzen am Kaméidi vum Aldringer Chantier.

Plaquette, fir aler Synagog ze gedenken
Déi al Synagog gouf vun den Nazien 1943 ofgerappt.

An dunn ass et vis-à-vis an de Casino gaangen, wou en ze klenge Sall iwwerfëllt war mat Leit, déi héieren hunn, wéi de Premier d'Linn gezunn huet tëschent dem 1. Weltkrich an der Pogrom-Nuecht. An hie sot, e wier frou, iwwer déi nei Commemoratiouns-Plaquette. Net frou am Sënn vu Freed, mä Frou, well et gemaach gouf, dës Erënnerungsplaquette iwwert déi zweet Synagog zu Lëtzebuerg, déi bis 1943 do stoung. D'Erënnerung ass eng Flicht fir all Natioun.

D'Lydie Polfer war virun 30 Joer schonn derbäi, wéi déi éischt ganz dezent Plaquette ageweit ginn ass. Déi nei wier néideg esou wéi se ass, well een d'Fotoe gesäit vun der Synagog, vun deem schéine Gebai matzen an der Stad.

De François Moyse huet de Lien gemaach, dee leider huet misse gemaach ginn. Dëst soll och ëmmer drun erënneren, datt de Mënsch säin eegenen Däiwel ass. Och d'Attack zu Pittsburgh op d'Synagog weist, datt et nach ëmmer en Haass géint déi jüddesch Populatioun gëtt. An deen Haass vun de Leit muss e bekämpfen.