Wéi et am Communiqué vun der adr heescht, hätte béid Parteien decidéiert, fir des Legislaturperiode um Krautmaart en technesche Grupp ze constituéieren.

Dës Optioun ass am Reglement vun der Chamber virgesinn an erlaabt et deenen Deputéierten, respektiv politesche Sensibilitéiten, déi an esou engem Grupp vertruede sinn, hir Aarbecht an der Chamber ze optiméieren.

D'adr weist drop hin, dass dësen technesche Grupp net um politesche Plang matenee schafft a béid Parteien hir politesch Onofhängegkeet behalen.

AUDIO: Adr-Piraten/Reportage Nadine Gautier

D'Koordinatioun vum Grupp gëtt tëscht der adr an de Piraten proportional zu der Unzuel vun hiren Deputéierten opgedeelt. D'adr assuréiert des Koordinatioun während den éischte 40 Méint vun dëser Legislaturperiode an d'Piraten iwwerhuelen dann déi aner 20 Méint.

Doduercher, datt een nämlech um organisatoresche Plang sech zesummesetzt, géif ee kënne weider Mataarbechter astellen, erkläert de Sven Clement vun de Piraten, well een esou méi Suen zur Verfügung gestallt kritt. Kleng Parteien hätte méi Problemer, Dossieren ze traitéieren wéi déi grouss Parteien. Mat engem weidere Mataarbechter soll also d’Aarbechtslaascht besser verdeelt kënne ginn. D’Fraise vun de Lokaler sollen awer net mat de Sue gedeckt ginn, déi gi jo vun der Chamber gestallt. Ma nieft dem finanziellen Aspekt, kritt d’Partei méi Rechter, wat d’Partizipatioun ugeet.

Fir de Sven Clement steet fest, et konnt een d’Propose vun der adr fir ee Groupe technique ze forméieren, net ausschloen, wann déi vun de Lénke komm wier, hätt een sech och domadder d’accord gewisen. Och ebe wéinst der méiglecher Participatioun an der Srel-Kommissioun.

Zanter 1989 ass et déi éischte Kéier, datt an der Chamber een technesche Grupp zustane kënnt. Deemools hate sech den Aktiounscomité 5/6 Pensioun fir jiddereen, GAP, GLEI an d’KPL zesummegedunn. Déi Lénk wollten déi lescht Joren net dee Wee mat der adr goen.

Wat ass en "technesche Grupp"?

Chapitre 4. Des groupes politiques et techniques

Art. 14. (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. (5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. (6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe.

Art. 15. Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques.

Art. 16. Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.