Déi mental Gesondheet vu Kanner a Jugendleche steet am Virdergrond vum neie Rapport vum Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand.

Déi mental Gesondheet vun de Kanner steet dëst Joer am Mëttelpunkt vum neiste Rapport vum Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand. Den ORK huet en Dënschdeg um Weltkannerdag traditionell seng Recommandatiounen dem Chamberpresident iwwerreecht an déi setzen deels do un, wou virun 8 Joer u sech scho vill Viraarbecht geleescht gouf ...

AUDIO: ORK-Rapport 2018: Reportage Claude Zeimetz

... an zwar bei de ganz prakteschen a konkreten Iddien, déi 2010 ënnert der Leedung vum Santésministère vu méi wéi 80 Experten ausgeschafft goufen, fir sech eng national Strategie fir déi psychesch Gesondheet bei Kanner a Jugendlechen ze ginn.

De President René Schlechter: "Leider ass dee Rapport am Tirang gelant an et ass ni zu engem 'plan national' komm. Dat hätt ee quasi nach missen operationaliséieren, am Detail kucken, wie wat mécht, mä leider ass et ni souwäit komm. Mir wieren immens houfreg, wann iwwert eise Rapport dee Fuedem nees géif opgegraff ginn."

De Rapport vum ORK geet net op d'Grënn vun de mentalen Noutsituatiounen an, mä interesséiert sech vill méi fir d'Prise en charge. Hei misst nach vill méi a besser tëscht de verschiddenen Acteuren a mat den Elteren zesummegeschafft ginn: "Well a sou Fäll ganz dacks eng ganz Rei Professioneller bedeelegt sinn. Do ass et wichteg ze wëssen, wie wat mécht a wie wéi schafft, fir datt och e géigesäitege Versteesdemech do ass", esou de René Schlechter. Hei géif et awer dacks u Finanzementer feelen.

D'Kanner- a Jugendpsychiatrie wier definitiv ausbaufäeg. D'Better sinn den Ament permanent zu 100% beluecht. Fir d'Zukunft wënscht sech den ORK virun allem hei och méi Dageskliniken.

En anere Schwéierpunkt dëst Joer betrëfft déi sougenannt mineurs non-accompagnés. Den Ombudscomité fir d'Rechter vum Land huet sech all 5 Foyeren zu Lëtzebuerg ugekuckt, an deenen dës mannerjäreg Demandeurs d'asile betreit ginn, déi ouni hir Elteren an d'Land komm sinn. De René Schlechter begréisst d'Efforte vum Olai: "Wou mir eis Suerge maachen, dat si Jugendlecher, déi kee Statut ufroen. Fir déi hu mer am Fong keng valabel Offeren."

Dëst Joer war Lëtzebuerg och mat zwee ganz jonke Kanner am Alter vun 10 a grad mol 4 Joer konfrontéiert. A béide Fäll hätt sech erausgestallt, datt mer net déi néideg legal Instrumenter hunn, fir op sou Situatiounen ze reagéieren.

Aner Thematiken, déi am Rapport ugeschnidde ginn, sinn d'Autorité parentale, wou d'Foyeren an d'Fleegefamillje mat engem Paradigmewiessel konfrontéiert sinn, den Dateschutz oder och nach d'Noexamen, déi dem ORK no ze spéit am September organiséiert ginn, sou datt vill Primaner an deem Fall ellen an d'Labrente kommen, fir sech nach mat Zäit op enger Uni anzeschreiwen.

De Rapport vum ORK gëtt am Laf vun den nächste Méint an den zoustännege Chamberkommissiounen diskutéiert, wann déi bis constituéiert sinn.

E Mëttwoch de Moie géint 8.10 Auer ass de René Schlechter den Invité vun der Redaktioun op Radio Lëtzebuerg.

En Interview mam President vum ORK René Schlechter
Déi mental Gesondheet vu Kanner a Jugendleche steet am Virdergrond vum neie Rapport vum Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand.
RTL

© Luc Rollmann