Den neien an alen Educatiounsminister war den Owend den Invité op RTL Télé Lëtzebuerg.

Den Educatiounsminister Claude Meisch wëll elo a Musek ëmsetzen, wat a grousse Strukturen definéiert gouf an do wär et ganz normal, datt et zu Nobesserunge misst kommen. Zum Beispill stellt de Claude Meisch sech d'Fro, ob de System vum Cycle an der Grondschoul sou funktionéiert, wéi sech dat virgestallt gouf.

De Claude Meisch wëll elo méi no um Terrain sinn a mat allen Acteuren diskutéieren. Wichtegst Instrument heibäi e Bildungsdësch, deen eng Plus value soll ginn, ähnlech dem Modell vun enger Tripartite.

Et kéint sécher net op esou engem Dësch an engem breede Konsens alles diskutéiert ginn. Deen Dësch soll net de ganze Prozess kënnen ophalen.

Als Beispill, wat op esou engem Dësch kéint diskutéiert ginn, nennt de Minister d'Opdeelung vun de Kompetenzen tëscht Staat a Gemengen an der Grondschoul.

Am Interview mam alen an neien Educatiounsminister si mer och drop agaangen, wat et an der Bildungspolitik alles Gratis gëtt. Et goung ëm d'Erausfuerderung bei der Méisproochegkeet, der Digitalisatioun an der Weiderbildung.

Zu de geplangte Pisten zielt zum Beispill, datt Sprooche-Kolonien den Travail de Vacances ersetze kënnen. An de Minister gëtt ze bedenken, datt och an Zukunft en Ipad net Bic a Blat ersetzen.