Am Regierungsrot krut rezent e Programm, fir de Bau vu soziale Logementer de Feu vert. Do si jo 537 Projete mat am Ganzen 11.000 Logementer geplangt.

Déi zoustänneg Ministesch Sam Tanson huet elo weider Detailer genannt. Den LSAP-Deputéierte Mars di Bartolomeo hat déi via Questioun parlementaire gefrot.

Promoteure vun de Projete si bal an der Halschent vun de Fäll d'Gemengen, de Fonds du Logement ass fir e knappen Drëttel responsabel, d'SNHBM fir 10%. Associatiounen, Fondatiounen an de Kierchefong realiséieren 11%. Déi privat Promoteure leie bei 1,3% an de Fong vun der Cité Syrdall bei 0,2%.

Et wier den Ament schwéier anzeschätzen, wéi héich d'Subventioune genee sinn, vill Projete wieren nach an der Ugangsphas.

Op där Plaz mécht d'Ministesch awer de Rappell vun de Kreditter, déi am leschten Exercice budgétaire 2018 gestëmmt goufen. Do waren et fir de Fonds du Logement gutt 37 Milliounen, fir d'Gemenge ronn 31 Milliounen, d'SNHBM louch bei 28,4 Milliounen.