Organiséiert gouf dat ganzt am Forum Geesseknäppchen an Zesummenaarbecht mat de Lycéeën Aline Mayrisch an dem Fieldgen.

Fir dat sech Jonker mat sozialen a gesellschaftleche Froen an Themen ausernee setzen, organiséiert d’Associatioun Journées sociales du Luxembourg all Joers ënnert anerem Konferenzen, Table-ronden a Workshoppen. Dëst Joer stoungen d’Journées sociales ënnert dem Motto ”Mat schwätzen, mat upaken a mat beweegen”, wou sozial a gesellschaftlech Acteure mat Schüler iwwert d’Participatioun an der Gesellschaft geschwat hunn. Organiséiert gouf dat ganzt am Forum Geesseknäppchen an Zesummenaarbecht mat de Lycéeën Aline Mayrisch an dem Fieldgen.

Journées sociales: Participatioun an der Gesellschaft
Während zwou Stonnen konnten déi ronn 70 Schüler mat sozialen a gesellschaftlechen Akteuren diskutéieren op se bereet sinn sech an Zukunft z'engagéieren.

Wärend zwou Stonne konnten déi ronn 70 Schüler mat sozialen a gesellschaftlechen Acteuren ewéi Associatiounen, Organisatiounen, Servicer a Comitéen iwwert d’Participatioun an der Gesellschaft diskutéieren. Virun allem op se bereet sinn, sech an Zukunft z’engagéieren a sech domadder aktiv fir d’Gesellschaft anzesetzen. D’Zil wier et awer manner déi verschiddenen Acteuren ze vermaarten, mä ënnert anerem hier Defisen deene Jonke méi no ze bréngen, esou d’Associatioun Journées sociales du Luxembourg.

Ee vun de Beräicher wou sech Jonker besonnesch engagéieren ass de Klimaschutz. Dat well se mat verschiddene Aktiounen sech fir eng nohalteg a besser Zukunft kënnen asetzen. Dobäi gëtt och hier Meenung iwwert d’Ëmwelt, d’Natur an de Klima gestäerkt. Ënnert anerem ënnerstëtzt Kooperativ Ouni déi Jonk beim Klimaschutz.

D’Associatioun Journées sociales du Luxembourg wënscht sech dat sech Jonker nach méi politesch engagéieren. D’Zil wier et sech do z’engagéiere wou se bereet sinn ze hëllefen. Am Virdergrond soll virun allem awer de Spaass an d’Zesummesinn mat anere Leit stoen. Nieft Workshoppen, gouf awer och eng Table-ronde mat Leit aus dem sozialen a gesellschaftleche Beräich organiséiert.