Wéi d'Gemeng Schieren matdeelt, gouf op enger Haltebucht um CR347 illegal Dreck ofgeluecht. Fir déi Schëlleg ze fannen, gouf en Zeienopruff lancéiert.

Eventuell Zeie soll ech sech bei der Police vun Ettelbréck um 24484200 mellen.